DSKVE er

ET SELSKAB FOR ADFÆRDSTERAPI

DSKVE er Den Danske Dyrlægeforenings officielle faglige selskab inden for adfærdsterapi. Det er en forkortelse for Dansk Selskab for Klinisk Veterinær Etologi. Etologi betyder læren/viden om adfærd, og klinisk veterinær etologi dækker over den praktiske anvendelse af denne viden på det dyrlægefaglige område. Vores medlemmer er fortrinsvis dyrlæger, fagveterinærsygeplejersker og andre, der arbejder professionelt med adfærdsrådgivning.

DSKVE blev oprettet den 16. november 1996 og har ca. 50 medlemmer.

Selskabet hører under:

Den Danske Dyrlægeforening
Peter Bangs Vej 30
DK-2000 Frederiksberg

DSKVE er Den Danske Dyrlægeforenings officielle faglige selskab inden for adfærdsterapi. Det er en forkortelse for Dansk Selskab for Klinisk Veterinær Etologi. Etologi betyder læren/viden om adfærd, og klinisk veterinær etologi dækker over den praktiske anvendelse af denne viden på det dyrlægefaglige område. Vores medlemmer er fortrinsvis dyrlæger, fagveterinærsygeplejersker og andre, der arbejder professionelt med adfærdsrådgivning.

DSKVE blev oprettet den 16. november 1996 og har ca. 50 medlemmer.

Selskabet hører under:

Den Danske Dyrlægeforening
Peter Bangs Vej 30
DK-2000 Frederiksberg

Vores formål

Vi vil være forum for dyrlæger, fagveterinærsygeplejersker og andre med særlig interesse i klinisk veterinær etologi.

Vi vil fremme kendskabet til veterinær etologi (adfærdslære) – såvel blandt kolleger som i offentligheden.

Vi vil formidle samarbejde med organisationer i ind- og udland om etologiske spørgsmål.

Vi vil medvirke til efteruddannelse inden for det etologiske område ved at arrangere kurser o.l.

Vi vil fungere som faglig høringsgruppe for Den Danske Dyrlægeforenings ”Sektion vedr. hund, kat og smådyr” (SvHKS).

Vores vision

Vores ønske med foreningen er at øge kendskabet til viden om adfærd blandt kæledyrsejere, veterinært personale og andre personer, der arbejder professionelt med hunde- og katteadfærd.

Vi bestræber os på til stadighed at øge det faglige niveau inden for læren om adfærd og lidelser knyttet hertil.

Vi søger hele tiden at være på forkant med den faglige udvikling. Ved afholdelse af kurser og samarbejde med andre organisationer med interesse for adfærd i ind- og udland er vi i stand til at følge udviklingen inden for den veterinære etologi.

Vi ønsker at optimere vore kæledyrs velfærd også på det adfærdsmæssige område. Dette kan ske gennem øget information og viden, samt ved at fremme en tidlig indsats, når der opstår adfærdsrelaterede problemer.

Vores formål

Vi vil være forum for dyrlæger, fagveterinærsygeplejersker og andre med særlig interesse i klinisk veterinær etologi.

Vi vil fremme kendskabet til veterinær etologi (adfærdslære) – såvel blandt kolleger som i offentligheden.

Vi vil formidle samarbejde med organisationer i ind- og udland om etologiske spørgsmål.

Vi vil medvirke til efteruddannelse inden for det etologiske område ved at arrangere kurser o.l.

Vi vil fungere som faglig høringsgruppe for Den Danske Dyrlægeforenings ”Sektion vedr. hund, kat og smådyr” (SvHKS).

Vores vision

Vores ønske med foreningen er at øge kendskabet til viden om adfærd blandt kæledyrsejere, veterinært personale og andre personer, der arbejder professionelt med hunde- og katteadfærd.

Vi bestræber os på til stadighed at øge det faglige niveau inden for læren om adfærd og lidelser knyttet hertil.

Vi søger hele tiden at være på forkant med den faglige udvikling. Ved afholdelse af kurser og samarbejde med andre organisationer med interesse for adfærd i ind- og udland er vi i stand til at følge udviklingen inden for den veterinære etologi.

Vi ønsker at optimere vore kæledyrs velfærd også på det adfærdsmæssige område. Dette kan ske gennem øget information og viden, samt ved at fremme en tidlig indsats, når der opstår adfærdsrelaterede problemer.

MØD BESTYRELSEN

team_image

Formand
Dyrlæge Kirsten Brock

Højby Dyreklinik
Højbyvej 38B
5260 Odense S
+45 6595 8003
kontakt@hojbydyreklinik.dk
www.hojbydyreklinik.dk

Læs CV

Jeg blev færdig som dyrlæge i 1985. De første år arbejde jeg i blandet praksis (stordyr og smådyr) i Svendborg og Smidstrup (v. Fredericia) inden jeg kom til Højby Dyreklinik, hvor jeg har været siden 1991. Dette er nu en ren smådyrspraksis. Jeg har i mange år sideløbende med det almindelige praksisarbejde anvendt alternativ medicin (homøopati og blomstermedicin), og var i 1985 medstifter af FIVM (Foreningen for Integreret Veterinærmedicin).   I de seneste 10-12 år har jeg arbejdet mere og mere med adfærd og adfærdsrådgivning, og har nu integreret dette som en betydelig del af mit praksisarbejde.

Jeg tog i 2009 – 2011 den 2 årige uddannelse som eksamineret adfærdsrådgiver ved “Hund og Træning”. Jeg har været med i DSKVE’s bestyrelse siden 2011.

Privat er jeg gift med dyrlæge Jørgen Nielsen (som har Dyrenes Klinik i Korup). Sammen har vi 2 voksne børn, samt Arya, en blandingshund fra Spanien, og Pelé, som er en omplaceringskat.

Min vision for arbejdet i DSKVE er:

1. At få udbredt kendskabet om adfærd til den almindelige praktiserende dyrlæge og til personalet på dyreklinikkerne, således at de er i stand til at rådgive hunde- og katte ejerne om de mest basale ting vedr. adfærd. Dette vil naturligt også medvirke til, at man er i stand til at erkende eventuelle adfærdsproblemer – og forhåbentlig henvise disse til en professionel adfærdsbehandler.

2. At DSKVE markerer sig i den offentlige debat, når det drejer sig om adfærdsspørgsmål – sådan som vi meget aktivt har gjort det i forbindelse med debatten og kampagnen vedr. “Hunden i det offentlige rum”, samt løbende i debatten vedr. hundeloven.

3. At DSKVE er en levende forening, hvor der er kort vej mellem medlemmerne og bestyrelsen, og hvor der er plads og rum til at diskutere alle emner, der vedrører adfærd.

team_image

Kasserer
Dyrlæge Pernille Blok-Riisom

Adfærdsdyrlægen
Korsbjergvænge 70
3520 Farum
+45 60948714
kontakt@adfaerdsdyrlaegen.dk

Læs CV

Jeg blev færdig som dyrlæge i 2001, hvor jeg afsluttede med et speciale omhandlende ”Hundes angst i forbindelse med lyde”, da jeg allerede på studiet havde en interesse i adfærd hos dyr. Jeg blev kort efter optaget i DSKVE’s bestyrelse, hvor jeg stadig er aktiv.

De første par år som nyuddannet arbejdede jeg som sekretær for WSAVA og fik et indblik i det politiske arbejde i veterinærbranchen og fik et netværk fordelt over det meste af verdenen.

Fra 2004 til 2017 arbejdede jeg på Fasanvejens Dyreklinik, først som underviser på klinikkens hvalpesocialiseringshold, og kort efter også som praktiserende dyrlæge. Fra starten tog jeg mig ligeledes af adfærdspatienterne og siden 2009 har jeg været udpeget som en af de hundesagkyndige, ansat under Justitsministeriet, der bistår politiet i vurderingen af hundesager.

Sommeren 2017 gik jeg selvstændig og stiftede firmaet Adfærdsdyrlægen. Jeg tilbyder adfærdsrådgivninger, kurser og foredrag. Desuden underviser jeg de dyrlægestuderende i adfærdsrelaterede emner og på forskellige hundetræneruddannelser.

Jeg er gift med Jannik, der er uddannet matematik-økonom og sammen har vi to vidunderlige drenge.

team_image

Sekretær
Dyrlæge og PhD Iben Meyer

Dyreadfærdskonsulenten
Engtoften 3
2760 Måløv
+45 3023 3879
iben@dyreadfaerdskonsulenten.dk
www.dyreadfærdskonsulenten.dk

Læs CV

Jeg er uddannet dyrlæge, dyreadfærdsbehandler og phd i etologi. Jeg har forsket i relationen mellem hund og ejer samt familiedyrs adfærd og velfærd i perioden 2007-2015. I 2014 startede jeg firmaet Dyreadfærdskonsulenten, hvor jeg arbejder med behandling og forebyggelse af adfærdsproblemer hos hund og kat. Pt har jeg ved siden af mit arbejde som konsulent for dyreejere også et samarbejde med TrygFonden Besøgshunde og Dansk Schweisshundeforening. Jeg blev valgt ind i DSKVE’s bestyrelse i foråret 2014.

Privat bor jeg sammen med min mand Jacob, som også er dyrlæge, og vores tre børn. Dyrebestanden tæller pt to hunde, en kat, en hamster, undulater og akvariefisk.

team_image

Suppleant
Pernille Hansen

Dyreklinikken Skovlunde-Herlev
Skovlunde Byvej 53
2740 Skovlunde
+45 4491 9077
pernille.e.hansen@gmail.com

Læs CV

Jeg er uddannet dyrlæge i 1997 og har arbejdet som praktiserende dyrlæge i smådyrspraksis siden. Jeg har altid haft en stor passion for adfærd hos dyr – særligt hunde. Under studiet skrev jeg hovedopgave i adfærd hos hanhunde. Jeg har ingen formaliseret uddannelse inden for adfærd, men jeg har sideløbende med mit studie og mit arbejde som praktiserende dyrlæge årligt deltaget i kurser og erfa-gruppemøder om adfærd samt være på studieophold i USA.

Siden 2003 har jeg behandlet hunde med adfærdsproblemer og fungeret som hundesagkyndig for politiet.

Jeg har haft fornøjelsen af at holde foredrag om adfærd for ejere, veterinærsygeplejersker og dyrlæger siden 1998.   I 2009 og 2013 har jeg været Den Danske Dyrlægeforeningsrepræsentant i udvalgsarbejdet vedrørende henholdsvis Hundeloven og udarbejdelsen af ”skambidningsparagraffen”.

Jeg har været medlem af bestyrelsen af DSKVE fra 1999-2004 og igen fra 2015. Jeg er glad for bestyrelsesarbejdet, fordi det er inspirerende og spændende at samarbejde med gode kollegaer om det fælles mål at give øget viden om adfærd.

Jeg bor sammen med mine børn, som er født i 2001 og 2003. Jeg har haft labrador retrievere i 25 år, men på grund af manglende tid har vi desværre ikke haft hunde de sidste par år.