Medlemskab af DSKVE

Som medlem af DSKVE vil du kunne deltage i vores kurser og ERFA- møder, deltage i vores Facebookgruppe, samt ikke mindst blive opdateret på den seneste viden, litteratur og aktuelle kurser om emnet adfærd. Vi vil bestræbe os på at gøre det let at kunne erhverve sig (mere) viden om emnet og ser det som en af vores fornemmeste opgaver at kunne danne et forum, hvor viden og erfaring om adfærd og adfærdsbehandling kan udveksles.

DSKVE er åben for alle dyrlæger med interesse for adfærd hos hund og kat. Dette gælder både for de dyrlæger, der har særlig viden og erfaring på området og for de, som bare gerne vil vide noget mere.

Desuden optager DSKVE associerede medlemmer, som har lige rettigheder med de andre medlemmer – blot har associerede medlemmer ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Der er mulighed for at blive optaget som associeret medlem, hvis du opfylder et af nedenstående krav:

  • Personer med relevant akademisk uddannelse (fx fagveterinærsygeplejerske i klinisk etologi)
  • Personer, der har beskæftiget sig med fagområdet klinisk etologi i mindst 2 år, og som kan dokumentere en relevant faglig efteruddannelse samt
  • Veterinærstuderende med minimum en bachelorgrad

Der er altså mange fordele ved at være medlem, bl.a.:

Faglig sparring

Relevante kurser

Plads på behandlerlisten

MULIGHED FOR AT FÅ INDFLYDELSE PÅ ADFÆRDSOMRÅDET I DK

Ansøg om medlemskab

Der skal fremsendes en skriftlig begrundet ansøgning vedlagt et curriculum vitae til bestyrelsens kasserer, Pernille Blok-Riisom, på pernilleblokriisom@gmail.com.

Dette er ikke gældende for veterinærstuderende, der i stedet skal fremsende dokumentation for placering på veterinærstudiet, attesteret af studiekontoret ved KU SUND.

Som medlem vil du kunne blive optaget på selskabets behandlerliste, hvis du har interesse i det. Da DSKVE ikke foretager kontrol eller godkendelse af de personer, der står på behandlerlisten, er det den enkelte behandlers ansvar at yde en fagligt forsvarlig behandling, at henvise videre, hvis problemet påkræver dette, og at holde sig opdateret om den seneste viden på det etologiske område.