HVAD?

Adfærdsproblemer er adfærd hos vores kæledyr, som er problematisk enten for dyret, for ejeren eller for dyrets omgivelser. Det kan f.eks. være:

 • hunden, der bliver panisk angst, når det tordner
 • hunden der bider i sofaen, når den er alene hjemme
 • hunden, der knurrer af børnebørnene
 • hunden, der laver udfald mod andre hunde på gåturen
 • katten, der pludselig er begyndt at tisse indenfor
 • to katte, der slås og terroriserer hinanden

Adfærdsproblemer kan skyldes mange forskellige ting og er ofte en kombination af flere ting. Vi lever i dag meget tæt sammen med vores kæledyr. Det kræver stor tilpasningsevne både fra vores og dyrenes side, og der kan nemt opstå konflikter. Konflikter forringer eller ødelægger relationen mellem dyr og ejer, hvilket ofte forværrer problemet. Dyrenes genetiske baggrund og deres erfaringer i livet spiller også ind på deres adfærd, ligesom sygdom eller smerter kan føre til adfærdsændringer.

Adfærdsbehandling

HVAD?

Adfærdsproblemer er adfærd hos vores kæledyr, som er problematisk enten for dyret, for ejeren eller for dyrets omgivelser. Det kan f.eks. være:

 • hunden, der bliver panisk angst, når det tordner
 • hunden der bider i sofaen, når den er alene hjemme
 • hunden, der knurrer af børnebørnene
 • hunden, der laver udfald mod andre hunde på gåturen
 • katten, der pludselig er begyndt at tisse indenfor
 • to katte, der slås og terroriserer hinanden

Adfærdsproblemer kan skyldes mange forskellige ting og er ofte en kombination af flere ting. Vi lever i dag meget tæt sammen med vores kæledyr. Det kræver stor tilpasningsevne både fra vores og dyrenes side, og der kan nemt opstå konflikter. Konflikter forringer eller ødelægger relationen mellem dyr og ejer, hvilket ofte forværrer problemet. Dyrenes genetiske baggrund og deres erfaringer i livet spiller også ind på deres adfærd, ligesom sygdom eller smerter kan føre til adfærdsændringer.

Adfærdsbehandling
Hundes adfærd

HVORFOR?

Adfærdsproblemer kan fylde meget i den daglige omgang med familiedyret og kan nedsætte livskvaliteten for både ejer og dyr. Problematisk adfærd kan ligeledes genere dyrets omgivelser uden for hjemmet. Derfor er der al mulig grund til at søge hjælp, så snart det erkendes, at der kunne være et problem med hunden eller katten. Jo hurtigere et problem behandles – jo lettere vil det som regel være at løse det.

HVORFOR?

Adfærdsproblemer kan fylde meget i den daglige omgang med familiedyret og kan nedsætte livskvaliteten for både ejer og dyr. Problematisk adfærd kan ligeledes genere dyrets omgivelser uden for hjemmet. Derfor er der al mulig grund til at søge hjælp, så snart det erkendes, at der kunne være et problem med hunden eller katten. Jo hurtigere et problem behandles – jo lettere vil det som regel være at løse det.

Hundes adfærd

HVORDAN?

Adfærdsproblemer er tit meget komplekse og dyrene er individuelt meget forskellige. Det er derfor meget sjældent muligt at løse et adfærdsproblem over telefonen. Når adfærdsbehandleren kontaktes, kan der laves aftale om en adfærdskonsultation enten hos adfærdsbehandleren, eller der hvor problemet udspiller sig.

Det er vigtigt for adfærdsbehandleren at kende til årsagen til dyrets adfærd. Det vil derfor være en stor hjælp til løsning af problem, hvis adfærdsbehandleren kan få oplysninger, om hvornår og i hvilken situation problemet sås første gang, i hvilke situationer det ses efterfølgende og lignende detaljerede oplysninger. Det kan være en god idé at skrive en slags dagbog over adfærden eller at optage video inden mødet. Fysiske problemer kan bevirke, at hunden eller katten lettere bliver angst, stresset og/eller aggressiv. Det er derfor altid meget vigtigt, at der foretages en klinisk undersøgelse af dyret for at afklare, om der kan være en fysisk årsag til problemet.

Ud fra forhistorien om adfærdsproblemet og adfærdsbehandlerens observationer kan adfærdsbehandleren give en vurdering af dyret og adfærdsproblemet og derudfra sammen med ejeren lave en behandlingsplan.

Adfærdsbehandling

HVORDAN?

Adfærdsproblemer er tit meget komplekse og dyrene er individuelt meget forskellige. Det er derfor meget sjældent muligt at løse et adfærdsproblem over telefonen. Når adfærdsbehandleren kontaktes, kan der laves aftale om en adfærdskonsultation enten hos adfærdsbehandleren, eller der hvor problemet udspiller sig.

Det er vigtigt for adfærdsbehandleren at kende til årsagen til dyrets adfærd. Det vil derfor være en stor hjælp til løsning af problem, hvis adfærdsbehandleren kan få oplysninger, om hvornår og i hvilken situation problemet sås første gang, i hvilke situationer det ses efterfølgende og lignende detaljerede oplysninger. Det kan være en god idé at skrive en slags dagbog over adfærden eller at optage video inden mødet. Fysiske problemer kan bevirke, at hunden eller katten lettere bliver angst, stresset og/eller aggressiv. Det er derfor altid meget vigtigt, at der foretages en klinisk undersøgelse af dyret for at afklare, om der kan være en fysisk årsag til problemet.

Ud fra forhistorien om adfærdsproblemet og adfærdsbehandlerens observationer kan adfærdsbehandleren give en vurdering af dyret og adfærdsproblemet og derudfra sammen med ejeren lave en behandlingsplan.

Adfærdsbehandling
Hjemmetræning

HVAD SÅ?

Behandlingsplanen vil i de fleste tilfælde bestå i forskellige former for adfærdstræning, som ejeren kan foretage derhjemme. Løsningen af et adfærdsproblem kræver derfor ekstra tid, overskud og tålmodighed.

Nogle typer af adfærdsproblemer kræver medicinsk behandling i form af psykofarmaka. Det er kun dyrlæger, der kan udskrive denne medicin. Der findes også kosttilskud og andre håndkøbsprodukter, som virker angstdæmpende og har en god effekt hos nogle dyr.

Efter nogle ugers behandling, vil der altid være behov for en opfølgning i form af en telefonsamtale eller konsultation, og måske skal der foretages en justering i behandlingen. Succesraten afhænger naturligvis af adfærdsproblemets karakter, men ejerens egen indsats har også en meget stor betydning.

Jo før problemet erkendes og jo mere tid og energi, der lægges i træningen og håndteringen af problemadfærden, des bedre bliver effekten af behandlingen.

HVAD SÅ?

Behandlingsplanen vil i de fleste tilfælde bestå i forskellige former for adfærdstræning, som ejeren kan foretage derhjemme. Løsningen af et adfærdsproblem kræver derfor ekstra tid, overskud og tålmodighed.

Nogle typer af adfærdsproblemer kræver medicinsk behandling i form af psykofarmaka. Det er kun dyrlæger, der kan udskrive denne medicin. Der findes også kosttilskud og andre håndkøbsprodukter, som virker angstdæmpende og har en god effekt hos nogle dyr.

Efter nogle ugers behandling, vil der altid være behov for en opfølgning i form af en telefonsamtale eller konsultation, og måske skal der foretages en justering i behandlingen. Succesraten afhænger naturligvis af adfærdsproblemets karakter, men ejerens egen indsats har også en meget stor betydning.

Jo før problemet erkendes og jo mere tid og energi, der lægges i træningen og håndteringen af problemadfærden, des bedre bliver effekten af behandlingen.

Hjemmetræning