Title Image

DSKVE – Dansk Selskab for Klinisk Veterinær Etologi

Dyrlæger - Adfærd - Viden

Adfærdsproblemer?

FÅ DEN RETTE BEHANDLING

Hvis du oplever problematisk adfærd hos din hund eller kat, er det vigtigt at søge hjælp. En professionel vurdering af dyrets adfærd og historie samt kortlægning af mulige årsager til problemadfærden er en forudsætning for at kunne give jer den bedst mulige behandling. Det er også vigtigt, at dyret bliver undersøgt af en dyrlæge for eventuel sygdom eller smerter, inden man sætter i gang med egentlig adfærdsbehandling.

Vi er

DANSK SELSKAB FOR KLINISK VETERINÆR ETOLOGI – DSKVE

Vi formidler

SÆRLIG INDSIGT OG VIDEN INDEN FOR ADFÆRD

Vi tilbyder

RÅDGIVNING OG ADFÆRDSBEHANDLING

DSKVE er et fagligt selskab under Den Danske Dyrlægeforening. Etologi betyder læren om dyrs adfærd. DSKVE’s medlemmer er fortrinsvis dyrlæger og fagveterinærsygeplejersker, som arbejder professionelt med adfærdsrådgivning. Desuden er der medlemmer fra andre faggrupper, der har særligt kendskab til og interesse for adfærd hos hund og kat. For DSKVE’s medlemmer afholdes der flere gange om året møder omkring relevante emner, hvor der udover at få mere viden om emnet også er mulighed for at udveksle erfaringer med kollegaer. Få mere information om medlemskab af DSKVE her.

MERE OM ADFÆRD

DSKVE har til formål at indsamle, videreformidle og udveksle viden og erfaringer inden for adfærd og adfærdsbehandling hos hund og kat.

Vi ønsker at øge viden om og kendskab til adfærd både blandt professionelle adfærdsbehandlere og blandt hunde- og katteejere. Formidlingen af viden sker både i form af undervisning, kurser, indlæg i faglige tidsskrifter og gennem udtalelser eller optræden i de offentlige medier.

DSKVE har oprettet en behandlerliste med fagpersoner, der tilbyder adfærdsbehandling og vejledning. Listen kan bruges af både dyreejere, som har et dyr med et adfærdsproblem, og dyrlæger, der ønsker at henvise en patient til adfærdsbehandling. Vores behandlere har tilsammen et bredt kendskab til adfærdsbehandling og kan findes i hele landet.

Et adfærdsproblem kan vise sig på flere forskellige måder. Læs mere om adfærdsproblemer her.

Vi er

DANSK SELSKAB FOR KLINISK VETERINÆR ETOLOGI – DSKVE

DSKVE er et fagligt selskab under Den Danske Dyrlægeforening. Etologi betyder læren om dyrs adfærd. DSKVE’s medlemmer er fortrinsvis dyrlæger og fagveterinærsygeplejersker, som arbejder professionelt med adfærdsrådgivning. Desuden er der medlemmer fra andre faggrupper, der har særligt kendskab til og interesse for adfærd hos hund og kat. For DSKVE’s medlemmer afholdes der flere gange om året møder omkring relevante emner, hvor der udover at få mere viden om emnet også er mulighed for at udveksle erfaringer med kollegaer. Få mere information om medlemskab af DSKVE her.

Vi formidler

SÆRLIG INDSIGT OG VIDEN INDEN FOR ADFÆRD

DSKVE har til formål at indsamle, videreformidle og udveksle viden og erfaringer inden for adfærd og adfærdsbehandling hos hund og kat.

Vi ønsker at øge viden om og kendskab til adfærd både blandt professionelle adfærdsbehandlere og blandt hunde- og katteejere. Formidlingen af viden sker både i form af undervisning, kurser, indlæg i faglige tidsskrifter og gennem udtalelser eller optræden i de offentlige medier.

Vi tilbyder

RÅDGIVNING OG ADFÆRDSBEHANDLING

DSKVE har oprettet en behandlerliste med fagpersoner, der tilbyder adfærdsbehandling og vejledning. Listen kan bruges af både dyreejere, som har et dyr med et adfærdsproblem, og dyrlæger, der ønsker at henvise en patient til adfærdsbehandling. Vores behandlere har tilsammen et bredt kendskab til adfærdsbehandling og kan findes i hele landet.

Et adfærdsproblem kan vise sig på flere forskellige måder. Læs mere om adfærdsproblemer her.

Hund med hensyn
Hund med hensyn

Har du hørt om

HUND MED HENSYN?

Det er et tiltag, der skal give hundeejere gode råd til, hvordan de sammen med deres hund optræder hensynsfuldt over for andre dyr og mennesker.

Har du hørt om

HUND MED HENSYN?

Det er et tiltag, der skal give hundeejere gode råd til, hvordan de sammen med deres hund optræder hensynsfuldt over for andre dyr og mennesker.

Hund med hensyn